Windows 10暂停更新功能

THUNDEROBOT 精帖
0 0

背景:Windows10暂停更新,在需要时再进行更新

问题表现:近期的2月份更新导致了蓝屏、声音问题、所以目前建议用户优先停止更新,等待后续系统稳定后在继续更新即可。

暂停更新设置:点击Windows徽标,点击设置,

点击更新和安全,

点击Windows更新,选择高级选项,

在暂停更新中选择暂停截至日期(该功能最多暂停35天)。

图片

【玩转】Windows1909点击查看

                                                                      【雷神服务】

                                                                      ——————————

                                                                       让技术·不再难